Skapande skola

Jag tar emot grupper till min verkstad eller kommer ut till skolorna, för att arbeta med olika skapande skola projekt.
Det kan vara klassvis eller mindre grupper, upp till en hel skola.

Vi arbetar med ett tema som vi bestämmer tillsammans eller nåt tema som redan arbetas med på skolan.
Vi kan jobba med skulptur,relief eller bruksföremål.

Ge händerna möjlighet att arbeta med lera. Få kunskap om lerans enkla formteknik från idé till bränd keramik.
Från den mjuka obrända leran till den brända hårda. Brända lerskärvor bevaras i tusentals år. Leran visar oss historien, vår nutid och finns sen bevarat för framtiden.

Kostnad 750:-/Tim + Materiel
Keramiker Anette Nygårdh 070-5625742
Trälhavsvägen 35
(invid västra flyglarna, MARGRETELUNDS SLOTT)
anette@nygardh.nu

skapande skola